Güneş Enerji Santrallerine Özel Yapı Mühendisliği

solar power

Firmamız, lisanslı ve lisanssız elektrik üretimi kapsamında gerek sahalara gerekse de çatılara kurulacak güneş enerjisi tesisleri için TEDAŞ teknik şartnamelerine uygun statik projeleri hazırlamaktadır. Bu kapsamda, güneş paneli taşıyıcı alt karkas elemanları yanında, mevcut bina çatı sisteminin de statik uygunluğu belirlenmektedir. Güneş paneli çatı kurulumu kapsamında incelenen çatılarda tespit edilen problemler ve taşıyıcı sistem yetersizlikleri güçlendirme projeleri hazırlanarak giderilir. Çatı statik uygunluk çalışmaları ve statik raporları, ev, villa, okul, hastane, endüstriyel yapı, depolar gibi farklı türde binalar için hazırlanabilir.

Güneş Enerji Santrallerine Özel Faaliyetlerimiz

Güneş Paneli Konstrüksiyonu Tasarım Kontrolü

Hizmetin temel amacı, EPC firmalarının seçtiği konstrüksiyon sisteminin, ekonomi ve emniyet dengesinin sağlanmasıdır.

Yatırımcı tarafından öncesinde seçimi yapılmış konstrüksiyonların, ilgili yönetmelikler çerçevesinde yerel şartlar dikkate alınarak statik kontrolü yapılmaktadır. Bu aşamada sistemin daha ekonomik hale getirilmesi veya statik iyileştirme önerileri yatırımcılara raporlanmaktadır. GENOSER, hali hazırda birçok yurtdışı üretici/tasarımcı firma tarafından geliştirilmiş taşıyıcı sistemlerin, yerel şartnamelere göre kontrolünü ve iyileştirmesini yapmaktadır.

Çatı kaplamasıyla uyumlu olacak şekilde güneş paneli alt konstrüksiyonu seçimi yapılır. Bu seçim çatı kaplama tipine bağlı olduğu kadar güneş paneli yerleşimine de bağlı olmaktadır. Bu nedenle gayri-ekonomik sonuçlar doğuracak güneş paneli yerleşimleri, elektrik proje müellifi ile değerlendirme yapılarak değiştirilir. Konstrüksiyon parça boyları, delik aralıkları, bağlantı eleman tipleri projede belirtilir. . Tasarımlarda TS498, Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik-2016, TBDY-2018, Eurocode 3-9 yönetmelikleri esas alınmaktadır.

Konstrüksiyon tasarımı – statik hesabı ve projelendirilmesi PV panel ve yerel şartlara göre belirlenmiş kar, rüzgar ve deprem yükleri altında en ekonomik ve yeterli güvenliğe sahip konstrüksiyon tasarımları yapılmaktadır. Tasarımlarda TS498, Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik-2016, TBDY-2018, Eurocode 3-9 yönetmelikleri esas alınmaktadır. Konstrüksiyon tek bir yapı malzemesinden oluşabildiği gibi, çelik + alüminyum gibi karma sistemler de tasarlanabilmektedir.

NEF_STADYUMU_CATI_GES_

Nef Stadyumu Çatı GES Projesi

Mevcut Çatı Taşıma Kapasitesi Analizleri ve Çatı Güçlendirme Projesi

genoser çatı ges statik kontrolü

Mevcut çatı statik kontrolü çalışmalarımız, gerek yatırım yapacak bina sahipleri ve endüstri tesisleri yöneticileri, gerekse de elektrik işleri yüklenicileri tarafından en çok talep gören hizmet kalemimizdir.

1

ÇATI GÖRSEL KEŞFİ

HANGİ İNCELEMEYİ YAPTIRMALIYIM ?

 1. Çatımızın görsel olarak yerinde bir uzman tarafından incelenmesini istiyoruz.
 2. Çatı taşıyıcı sistemimiz hakkında ön bilgi almak istiyoruz.
 3. Şu an için statik hesaba dayanan bir incelemeye ihtiyacımız bulunmuyor.
 4. Çatı kaplamasının uygunluğu hakkında bilgi talep ediyoruz.
 5. Çatımızın uygun bölgelerinin genel olarak belirlenip, ne kadar kurulu güce sahip bir kurulum yapabileceğimizi yaklaşık olarak bilmek istiyoruz.
 6. İşverene teklif verecek bir EPC firmasıyız. Düşük bütçeli bir bilgi çalışması yaptırmak istiyoruz.

Yukarıdaki taleplerinize uygun hizmetimiz ÇATI GÖRSEL KEŞFİ dir.

 

 

ÇATI GÖRSEL KEŞFİ KAPSAMI

1.İşverene genel bilgi verme amaçlı gözlemsel çalışmadır.

2.Uzman teknik ekip tarafından yapılır.

3.Bina genel geometrisi ve taşıyıcı sistemi görsel incelenir.

4.Statik hesap ve yükleme simülasyonları yapılmaz.

5.İsteğe göre panel yerleşimine esas olacak rölöve çizimi teslim edilebilir.

6.Yapılması gerekenler ile ilgili genel yol haritası bildirilir.

7.Kullanılacak solar montaj konstrüksiyonu tanımlanır.

8.Özet keşif raporu verilir.

Mevcut çatı statik kontrolü çalışmalarımız, gerek yatırım yapacak bina sahipleri ve endüstri tesisleri yöneticileri, gerekse de elektrik işleri yüklenicileri tarafından en çok talep gören hizmet kalemimizdir.

2

ÇATI STATİK KONTROLÜ

HANGİ İNCELEMEYİ YAPTIRMALIYIM ?

1.Çatımızın güneş paneli kaynaklı ek yükleri taşıyıp taşıyamayacağını öğrenmek istiyoruz.

2.Yetkili bir mühendislik bürosu tarafından statik hesaba dayanan bir kontrol yaptırmak istiyoruz.

3.Çatı hakkında yapılan görsel yorumlar yerine, sayısal sonuçlar ile ilerlemek istiyoruz.

4.Mevcut projeleri ile yerindeki uygulamanın incelenmesini istiyoruz.

5.İlgili mülki idareden, raporunuza istinaden Ges Uygunluk Yazısı alacağız.

6.Çatımızın yetersiz olduğunu düşünüyoruz, güçlendirme alternatiflerini ve yaklaşık maliyetlerini görmek istiyoruz.

Yukarıdaki taleplerinize uygun hizmetimiz ÇATI STATİK KONTROLÜ dür.

 

ÇATI STATİK KONTROLÜ KAPSAMI

1.Yapı yerinde incelenir, varsa mevcut statik projeleri İşverenden temin edilir.

2.Binanın bilgisayar ortamında modeli kurulur, yükleme simülasyonları yapılır.

3.Kaplama, kar, rüzgar gibi yüklere ilave olarak güneş paneli yükleri etkitilir.

4.Yapı türüne göre deprem hasarında belirleyici olan deprem yanal ötelenme tahkikleri yapılır.

5.Yapılan çalışma GES resmi izin süreçlerinde kullanılabilir.

6.Çalışma çatı taşıyıcı sistemine odaklanmıştır, İşverenin özel talebine göre kapsamı genişletilebilir.

7.Olası yetersizliklerde, güçlendirme alternatifleri raporlanır, yaklaşık metrajları verilir.

BRİSA AKSARAY TESİSİ ÇATI STATİK KONTROLÜ

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bu bölümde güneş paneli çatı kurulumlarında statik kontroller hakkında bina sahipleri, endüstriyel tesis yöneticileri ve EPC firmaları tarafından sıkça sorulan sorulara açıklık getirmeye çalışıyoruz.

1.Binanın projeleri elimizde bulunmuyor, çatımızı yine de kontrol ettirebilir miyiz ?

Evet.

Projesi olmayan ancak ilgili mülki idareden yapı ruhsatı veya yapı kullanma (oturma raporu) izni almış yapılarda çatı ges kurulumu öncesi, yerinde rölöve alınarak statik inceleme başlatılabilmektedir.

2.Çatımız çelik taşıyıcılı ve projeleri bulunmuyor. Nasıl ilerliyorsunuz ?

Çelik profiller, kesitleri üzerinde ölçü alınabilen ve bu ölçülere göre standart özelliklere sahip olan elemanlar oldukları için, yerinde yapılacak rölöve çalışmamız ile bilgisayar modeli kurabilecek ölçüleri rahatlıkla alabilmekteyiz.

Kutu, boru gibi kapalı kesitli profillerde et kalınlıklarını ölçmek için özen gösteriyoruz.  İşverenlerin bu profillere ait irsaliye, fatura gibi tevsik edici evrakları ile ölçümleri teyit ediyoruz.

3. Çatımız prefabrik betonarme türünde ve projeleri bulunmuyor. Nasıl ilerliyorsunuz ?

Statik projesi olmayan betonarme yapılarda, her bir tip hol için 1 adet aşık ve 1 adet çatı makası altında, beton örtüsünü sıyırarak demir tespiti yapıyoruz.

4.Kolonlardan beton karot örneği alıyor musunuz ?

Güneş paneli kurulumlarına esas statik incelemeler TEDAŞ Genel Müdürlüğü şartnamesine göre çatı taşıyıcı elemanları için yapılmaktadır. Eğilme elemanı olarak çalışan bu elemanlarda, taşıma kapasitesinin belirlenmesi için tahribatlı beton karot örneği alınması için zorunluluk ve birçok durumda ihtiyaç yoktur.

5.Önemli deprem tahkikleri de kapsamınıza dahil mi ?

Evet.

Deprem etkileri birçok durumda, ikincil taşıyıcılar olan çatı elemanları üzerinde önemli bir etki yaratmamaktadır. Endüstriyel yapılarda gerçekleştirdiğimiz çatı statik kontrollerinde, ülkemizin deprem riski dikkate alınarak, yanal ötelenme gibi önemli deprem tahkikleri yapılmaktadır. Ancak yapılan deprem tahkikleri zemin etüdü ve binadan alınacak tahribatlı numunelere dayanan Deprem Performans Analizi kapsamında değildir.

6.Raporun neticesinde çatımız yetersiz ise nasıl güçlendirileceğini öğreniyor muyuz ?

Evet.

Yapılan analizler neticesinde aşık, makas ve kolon-çatı bağlantılarının nasıl güçlendirileceğini raporlamaktayız.

Ancak detaylı güçlendirme uygulama projesi ek bir talebiniz üzere hazırlanmaktadır.

7.Yaptığınız çalışma deprem performans analizi mi ?

Hayır.

Deprem performans analizi, zemin etüdü, binadan alınacak tahribatlı numuneler ve deprem simülasyonuna dayanan bir analizdir. Çatı ges kurulumları kapsamında İşverenin özel talebi olmadığı durumlarda yüksek maliyetli Deprem Performans analizine zorunluluk ve birçok durumda ihtiyaç yoktur.

 

Güneş Paneli Kurulumu Kapsamında Mevcut Çatı Taşıma Kapasitesi Analizi Projelerimiz

 • ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ NEF GALATASARAY STADYUMU
 • BRİSA AKSARAY TESİSİ
 • ERDEM HOLDİNG İZMİT TESİSLERİ
 • YILDIRIM HOLDİNG-GEMPORT -GEMLİK BURSA
 • YILDIRIM HOLDİNG-ROTAPORT KÖRFEZ KOCAELİ
 • FRİTERM TERMİK GEBZE TESİSİ
 • OMYA MADENCİLİK KARABİGA TESİSİ
 • TEGNATIA EPC SOLUTIONS MUŞ SAHA GES
 • MAXION İNCİ ALÜMİNYUM ÇATI GES
 • ÖREN KABLO İSTANBUL
 • DEFNE TARIMTİRE İZMİR TESİSİ
 • KILIÇ DENİZ TÜM TESİSLERİ
 • BAŞARANLAR DENİZLİ DEPOLARI
 • AKÇA HOLDİNG KÖŞK ve SARUHANLI TESİSLERİ
 • TURKUAZ OTOMOTİV DENİZLİ
 • PEPSİCO KEMALPAŞA İZMİR TESİSİ
 • İŞBİR SENTETİK BALIKESİR

 

 

 

NEF GALATASARAY STADYUMU ÇATI GES PROJESİ

Genoser Galatasaray Stadı

GES İdari İzinlere Esas Anahtar Teslim Projelendirme

Lisanssız projelerde TEDAŞ Genel Müdürlüğü, lisanslı projelerde Enerji Bakanlığı proje şartnameleri ve standartlarına göre statik hesap raporu ve çizimler hazırlanmaktadır. Birçok projede inşaat dosyası teknik inceleme sürecinin takibi ve gerekli olası revizyonların yapılması hizmet kapsamımız içinde yer almaktadır.

İlgili Projeler