Yapısal Tasarım

test-olcum-kontrol

GENOSER Mühendislik; tahıl depolama, demir çelik, enerji üretim, maden, kimya, otomotiv ve gıda gibi her tür sanayi tesisinin üretim, stok ve hangar yapıları için çelik uygulama resimlerini son teknoloji bilgisayar yazılımlarıyla hazırlamaktadır.
Yapısal çelikte; tasarımdan projelendirmeye, projelendirmeden imalata kadar bütün aşamalara hakim olan GENOSER Mühendislik, bu alanda titizlikle çalışmaktadır.
Yapısal çelik tasarımında Türk standartları ile birlikte, Amerikan ASD89 ve EUROCODE-3 şartnameleri esas alınmaktadır.
Bir çok yapısal çelik projemiz, bağımsız müşavirlik büroları ve üniversitelerin mühendislik fakülteleri tarafından incelenip onaylanmıştır.
Projelendirmede Tekla Structures-Xsteel programı kullanılmaktadır.

Yapısal Tasarım Faaliyetlerimiz

Betonarme Yapı Tasarımı

rüzgar türbini

1. Yatırımcı ile ön proje toplantısı

Yatırımcı ile ön proje toplantısı yapılır. Talep ve imkanlar belirlenir.

rüzgar türbini

2. Yerleşim projesi veya mimarinin yatırımcıdan alınması

Yerleşim projesi veya mimari yatırımcıdan alınır. Talep edilirse Genoser tarafından hazırlanır.

rüzgar türbini

3. Betonarme kalıp planlarının oluşturulması

Bu aşamada yatırımcıya/mimari gruba aşağıdaki bilgiler verilmektedir,

 • Geoteknik değerlendirme ve temel sistemi önerisi
 • Kolon, kiriş ebatları
 • Yapı sisteminin taslak projesi (plan ve kesitler)
rüzgar türbini

4. Kesin statik hesap ve betonarme uygulama projeleri

3. aşamada karşılıklı mutabakatın ardından, yerel ve uluslararası betonarme tasarım yönetmelikleri çerçevesinde hesap ve uygulama çizimleri üretilmektedir.

Çelik Yapı Tasarımı

rüzgar türbini

1. Yatırımcı ile ön proje toplantısı

Yatırımcı ile ön proje toplantısı yapılır. Talep ve imkanlar belirlenir.

rüzgar türbini

2. Yerleşim projesi veya mimarinin yatırımcıdan alınması

Yerleşim projesi veya mimari yatırımcıdan alınır. Talep edilirse Genoser tarafından hazırlanır.

rüzgar türbini

3. Çelik yapı sisteminin seçimi

Bu seçimi aşağıda verilen kriterler belirlemektedir

 • Yapı kullanım amacı
 • Yapı yükleri (sabit-hareketli yük, kar yükü, vinç yükü, deprem vs.)
 • Malzeme tasarrufu-ekonomi
 • İmalat ve montaj hızı
 • İmalat ve montaj ekibi kapasitesi
 • Olası büyüme ve tadilat işlerine uygunluk
 • Estetik etki ve uyum
rüzgar türbini

4. Ön statik hesap ve boyutlandırma

Bu aşamada yatırımcıya aşağıdaki hizmetler verilir

 • Yapı sisteminin taslak projesi (plan ve kesitler)
 • Toplam çelik yapı tonajı (%5 yaklaşık)
 • Birleşim tipi önerileri
 • Mimari grubun yönlendirilmesi
rüzgar türbini

5. Kesin statik hesap, birleşim ve ek hesapları

4.aşamada karşılıklı mutabakatın ardından yerel ve uluslararası yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki hesaplar yapılmaktadır.

 • Ana kolon, kiriş, stabilite bağlantılarının boyutlandırması (Türk Deprem Yönetmeliği, ASD89 v Eurocode 3’e göre)
 • Temel-kolon, kolon-kiriş, kiriş-kiriş ve stabilite bağlantılarının birleşim hesapları (Türk Deprem Yönetmeliği ve Eurocode 3’e göre)
 • Döşeme sisteminin hesabı (kompozit veya basit)
 • Cephe kaplama sistemi için aşık sisteminin boyutlandırması
 • Statik hesap raporunun hazırlanması
rüzgar türbini

6. İmalat projesinin hazırlanması

Tüm elemanlara ait detaylı çizim paftaları.

İlgili Projeler